G: "G2a2b2a...>U1>L1266>L1264 (DYS426=12, DYS392=12) Laz"Маркеры